I Koshukai Shiki España (Vitoria) - Takemusu Aikido de Corallini Shihan

Puedes ver otras galerías de TAAE.