2010

XIII Koshukai Shiki España (Vigo) - Takemusu Aikido de Corallini Shihan

II Koshukai Shiki Portugal (Oporto) - Takemusu Aikido de Corallini Shihan

I Koshukai Shiki España (Valencia) - Takemusu Aikido de Javier Cid Sensei

Volver a Fotos y vídeos.